.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 148/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 5/ 1/ 148/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הפיכת שטח לתעשיה - מלאכה לדרך לשטח צבורי פתוח.
ב. קביעת הוראות בדבר שמושים מותרים בשטח צבורי
פתוח.
ג.קביעת הוראות בדבר שימור ושיפוץ בריכת מים ומבנה
קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7791חלק1-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/10/2004
קבלת תכנית03/02/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401119/10/2004