.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 148/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 5/ 1/ 148/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק ללא הסכמת הבעלים.
2.שינוי ייעוד מאיזור מלאכה ואחסנה,מדרכים, דרכים משולבות, מתקנים הנדסיים, ממגרש מסחרי משטח ציבורי פתוח ומשטח פרטי פתוח לאיזור מגורים א' מיוחד, שטח ציבורי פתוח, דרכים סה"כ 78 יח"ד.
3.ביטול דרכים מאושרות וקביעת תוואי חדש לדרכים.
4.קביעת איזור ציבורי פתוח, שיקום ושימור מבנה היסטורי בתוכו.
5. קביעת מבנים לשימור והוראות לתיעוד ושימור מבנים לאתרים ולקביעת עקרונות לשימור.
6.הוראות והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7791חלק1-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 148תוכנית מפורטת מס' הצ/5-148/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/06/2012תאריך פרסום: 11/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6430. עמוד: 4656. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/06/2012
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/04/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות17/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1460. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/11/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה09/06/1999
קבלת תכנית01/09/1998
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה