.

תוכנית הצ/ 1/ 1/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 1/ 1/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפקעה %40 מהחלקה לצרכי ציבור ע"פ סעיף 188(ב)
לצורך בית מטבחיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה

תיאור המיקום:
ישוב: אבן יהודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8016חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2007
קבלת תכנית01/07/1988
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700617/07/2007