.

תוכנית ק/ מק/ 1016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: ק/ מק/ 1016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג'
לפס ירק ציבורי.
2. קביעת ארבעה בנינים נפרדים על מגרש אחד.
3. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8889חלק9, 2285
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1997תאריך פרסום: 13/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4557. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות09/02/1997תאריך פרסום: 09/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4488. שנה עברית: התשנז .