.

תוכנית ק/ מק/ 3191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: ק/ מק/ 3191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.הוספת יח"ד בקומה ב' במסגרת אחוזי בניה מותרים
כפי שנקבע בתכנית אפ / 1000.
2.קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8889חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתאפ/ 1000מתאר כפר ברא.שינוי