.

תוכנית ק/ מק/ 1011/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: ק/ מק/ 1011/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקטנת קו בנין בשטח מ-3.00 מ' לקונטור הבנין
הקיים.
2. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8888חלק1, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/07/1997תאריך פרסום: 13/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4543. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1997תאריך פרסום: 16/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4503. שנה עברית: התשנז .