.

תוכנית ק/ 1008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: ק/ 1008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח בניני ציבור למגורים ג'.
2. שינוי יעוד קרקע משטח בניני ציבור לשטח ציבורי
פתוח.
3. קביעת קוי בניה ואחוזי בניה לפי הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ברא
גוש 8888 חלקה בהסדר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/02/2008
קבלת תכנית25/07/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800419/02/2008