.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 7/ 1/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח בניני צבור לשביל.
2. שינוי יעוד קרקע משביל לאזור מגורים וביטול שביל
(חלק).
3. שינוי יעוד קרקע ממגורים לשביל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7866חלק50-51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 0מתאר קלנסואה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/03/2008
קבלת תכנית06/01/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800604/03/2008