.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לשביל.
2.שינוי יעוד קרקע משביל לאזור מגורים א'.
3.קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: זמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק35