.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 8/ 1/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי ייעוד אזור מגורים ד' לאזור מגורים א'.
2.קביעת מכסות בניה לפי המצב הקיים.
3.קביעת חניה ציבורית וחניה פרטית.
4.אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
5.קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: זמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8651חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/03/2004
קבלת תכנית18/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400423/03/2004