.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 8/ 1/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי אחוז בניה מותר מ- %30 ל- %40.
2. שינוי מס' בנינים מותר מבנין אחד ל- 3 בנינים
נפרדים.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: זמר
כפר מרגה דרום - זימר, מגרש 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8658חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400423/03/2004