.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 109/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 7/ 1/ 109/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחרי
ורישוי בניה קיימת.
2. קביעת הנחיות ותנאים לבניית מבנים מסחריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7869חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 7/ 1/ 26שינוי יעוד השטח מחקלאי לחקלאי מיוחד להקמת מחסןשינוי
תוכניתמש/ 7/ 1/ 0מתאר קלנסואה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/07/2007
פרסום לאישור ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. עמוד: 381. שנה עברית: התשסא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/09/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/07/2000
לא הוגשו התנגדויות15/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3074. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2000. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/02/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1999
קבלת תכנית17/02/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200702515/07/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200400721/03/2004