.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 8/ 1/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת 3 קומות על קרקע.
2.קביעת אחוזי בניה וקו בנין לפי מצב קיים.
3.קביעת הוראות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: זמר
מגרש 1.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8660חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/1998
קבלת תכנית05/07/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400423/03/2004