.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 116

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 7/ 1/ 116
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אחוזי בניה וקוי בנין לפי המצב הקים.
2. קביעת קונטור בניה מוצע כמסומן בתשריט באדום
מרוסק בגוף התשריט.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 0מתאר קלנסואה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות06/01/1998תאריך פרסום: 06/01/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4604. עמוד: 1241. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/1997
קבלת תכנית20/07/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400615/06/2004