.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 7/ 1/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מסחרי למכירת
חומרי בנין בלבד.
2.קביעת קוי בנין לפי המצב הקיים.
3.קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
לאורך כביש 5614.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2004
קבלת תכנית25/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401007/09/2004