.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 8/ 1/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ג'.
2. פתיחת דרכים.
3. חלוקה למגרשים בהסכמה.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: ימא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית20/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007