.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: מש/ 8/ 1/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. רשוי מבנים קיימים כפי שקיימים בגודלם בשטח
ובמרווחים, מהצדדים, מאחור, ומקדימה.
2. חלוקה למגרשים בהסכמה.
3. קביעת הוראות בניה לענין קווי בנין, קדמי, צדדי,
אחורי כפי שקיימים המבנים ובמרווחים הקיימים.
4. הגדלת אחוזי הבניה לקומה (תכסית) מ-%35 ל-%43
עם שמירה על סך הכל אחוזי הבניה המותרים במגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרביר א סכה

תיאור המיקום:
ישוב: ביר א-סכה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8650חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית26/04/2007
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. עמוד: 381. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007