.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: מש/ 8/ 1/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.קביעת קווי בניה ואחוזי בניה למרתף.
ב.קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: ביר א-סכה
מגרש 10.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8643חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/12/2005
קבלת תכנית20/08/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200502206/12/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400423/03/2004