.

תוכנית גז/ 342/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: גז/ 342/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות יעוד שטח חקלאי, לרבות בריכות תפעוליות
למאגר הביוב עבור שטח לתעשיה, אחסנה ומשרדים.
ב. לצרף דרך מבוטלת (שלוחת רכבת נטושה) לרצף הקרקעי
של שטח לבית האריזה הקיים.
ג. להגדיל את שטח בית האריזה הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לוד

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
מועצה איזורית עמק לוד, שטח מהדרין - ספריה. אזור התעשיה צריפין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4226חלק35, 43-46, 4853-54
4227חלק55, 59-60, 81, 83-877, 73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/09/2007
החלטה בדיון בוולק"ח17/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2004
קבלת תכנית29/04/1997