.

תוכנית שה/ 69/ 9/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ 69/ 9/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי שטחים (מחקלאי ומיועדים אחרים שאושרו בת.מ.
גז / במ / 69 / 10) לבניה וליעודים הבאים:
א.1.מגורים "9 יח"ד / ד", "11 יח"ד / ד'", "13
יח"ד / ד". א.2.יעוד שטח לבניני ציבור.
א.3.יעוד שטח למסחר בחזית המסחרית.
א.4.יעוד שטחים לציבורים פתוחים.
א.5.התוואה ויעוד שטח לדרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שהם.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4122חלק89-9582-83, 85-86, 96-99, 116-119
4129חלק91-941, 105
4488חלק126-127, 130, 132-134, 138-140, 145-146, 149-151, 159-161, 163
4489חלק1-13, 60-7014-17, 58-59, 71-72
4490חלק86-101, 12043, 69-85, 102-103, 105-119
4797חלק51-56, 88
4798חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2006
קבלת תכנית09/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006