.

תוכנית שה/ 69/ 9/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ 69/ 9/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד משטח חקלאי, שצ"פ ומגורים א' ל: דרכים,
מבני ציבור, מגורים, שצ"פ, ודרכים משולבות.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
שהם, שכונה כג'

חלקות לשעבר:
גוש: 4615 ח"ח: 1-3
גוש: 4616 ח"ח: 57, 62, 69-81
גוש: 4618 ח"ח: 4, 5, 50, 51
גוש: 4618 חלקה: 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4616חלק63-68, 86
4617חלק67, 78-9429-31, 44, 52-66, 68, 70, 77
4618חלק1, 3
6846חלק1-2, 87
6849חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ 65/ 4שיפור צומת כבישים. / מחצבות ברקת.שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/2002תאריך פרסום: 31/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5143. עמוד: 1035. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/11/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/11/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/11/2002
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות27/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3450. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/06/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה02/12/1998
קבלת תכנית28/07/1997