.

תוכנית שה/ 69/ 9/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שה/ 69/ 9/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת זכויות בניה בשטח של 8.6 מ"ר שטח עיקרי בנוסף
ל-200 מ"ר המותרים בשני קומות עפ"י התכנית התקפה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
שוהם
גוש (4125)
מגרש: 2370 א'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6854חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 214. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/04/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/04/1997
קבלת תכנית23/10/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700123/01/2007