18211/ 1 לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווה

בקשה ועדה מקומית 20050175

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: 18211/ 1 לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווה
מספר: 20050175
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלימןלימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18211חלק1-2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700107/02/2007