2 בתים על החלקה ללא חלוקה סה"כ 10 יח"ד על המגרש.

תוכנית הצ/ 644/ 6/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: 2 בתים על החלקה ללא חלוקה סה"כ 10 יח"ד על המגרש.
מספר: הצ/ 644/ 6/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2 בתים על החלקה ללא חלוקה סה"כ 10 יח"ד על המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 6 ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1902. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית08/06/1988
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1988.
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1987תאריך פרסום: 10/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3507. עמוד: 446. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה21/12/1983
קבלת תכנית31/03/1980