2 דירי צאן+מתבנים+מחסנים חקלאיים- סה"כ שטח 1860 מ"ר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 092/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: 2 דירי צאן+מתבנים+מחסנים חקלאיים- סה"כ שטח 1860 מ"ר
מספר: 092/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2 דירי צאן+ 2 מחסנים חקלאיים+ 2 מתבנים- סה"כ שטח 1860 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18577חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016305/06/2012