2 יחידות דיור מעל קומת עמודים+גדרות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 133/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: 2 יחידות דיור מעל קומת עמודים+גדרות
מספר: 133/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2 יחידות דיור מעל קומת עמודים+גדרות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17390חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017118/07/2012