2 יח' מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 058/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: 2 יח' מגורים
מספר: 058/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית 2 יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק124