2 מבני מגורים בכיכר מגדיאל.

תוכנית הר/ 329/ 3/ יז/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: 2 מבני מגורים בכיכר מגדיאל.
מספר: הר/ 329/ 3/ יז/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לבניית 2 מבני מגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. איחוד של החלקות בהסכמת הבעלים
2. שינוי יעוד מאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית לאזור מגורים ד' - 42 יח"ד.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןמגדיאל

תיאור המיקום:
שכונה: מגדיאל
רח' חנקין 7, 9
רח' אסירי ציון 2, 4

קואורדינטה מערב מזרח - 674150
קואורדינטה דרום צפון - 191175

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6411חלק80, 91, 207
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 329/ 3מגדיאל צפון, דרום.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2738. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות01/11/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 746. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/11/2006
קבלת תכנית27/08/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה