2 מבנים על חלקה.

תוכנית טר/ 968

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: 2 מבנים על חלקה.
מספר: טר/ 968
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק7, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1972תאריך פרסום: 14/12/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1881. עמוד: 652. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית14/12/1972
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011