23 מגרשים לבניה פרטית בעומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: 23 מגרשים לבניה פרטית בעומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנון אזור מגורים חדש,
לקבוע דרכים ומעברים להלוכי רגל,
מגרשים לבנייני ציבור מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר

תיאור המיקום:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/1980תאריך פרסום: 24/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2598. עמוד: 881. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/1979
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/1979
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1979תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1979. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1979.
פרסום להפקדה ברשומות24/05/1979תאריך פרסום: 24/05/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2538. עמוד: 1531. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1979
קבלת תכנית03/01/1979