3

תוכנית 1000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: 3
מספר: 1000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30239חלק3-12
30242חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1962תאריך פרסום: 17/05/1962. מס' ילקוט פרסומים: 931. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות17/08/1961תאריך פרסום: 17/08/1961. מס' ילקוט פרסומים: 867. שנה עברית: התשכא .
החלטה בדיון בהפקדה18/07/1961
קבלת תכנית12/06/1961