67 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: 67 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקה מחדש של השטח לאזור מגורים א'
שטח ציבורי פתוח.
שטח למבנה ציבור.
שטח לדרך משולבת (כבישים הולנדים.
שטח לדרכים ושבילים.


ב. חלוקת אזור המגורים ל- 67 מגרשים,
שטח מינימלי למגרש 573 מ"ר ליחידת מגורים אחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/1986תאריך פרסום: 30/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3297. עמוד: 1303. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/1986
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. עמוד: 3202. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1984. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2004. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/1984.
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1984
קבלת תכנית06/05/1984