ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2010012 מתאריך 16/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, גפן, עגור, שדות מיכהתוכניתמי/ 984יער שפלת יהודה. אזור המושבים: גפן-עגור-שדות מיכה.26/01/2011
ירושליםתוכנית11626תוספת והרחבות יח"ד ברח' משמר הגבול 3 שכונת סנהדריה
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 500הקמת פארק ציבורי, מרכז ספורט ונופש הכולל שטחי מסחר ומגורים , שד' הראל , מבשרת
גלילית מחוז ירושליםתוכניתמח/ 1תכנית מתאר - פארק עמק מוצא
ירושליםתוכנית11401פינוי בינוי, דרך חברון, ירושלים
ירושליםתוכנית12222פארק עמק רפאים
ירושלים, מטה יהודהתוכניתי/ מי/ 1יער סטף
ירושליםתוכנית13362רח' אלזה 2 - שכ' נוה שאנן
ירושליםתוכנית2782/ גמרכז ספורט תלפיות מזרח
ירושלים, מטה יהודהתוכניתי/ מי/ 2פארק נופי ירושלים בין נחל שורק שלמון רכס עמינדב בין נחל שורק בצפון לנחל רפאים
ירושליםתוכנית10266/ אהרחבת יח"ד רח' רבדים 15 שכ' ארנונה
מטה יהודה, ישעיתוכניתמי/ 725/ ומושב ישעי , מערך חדש למגרשים בהרחבה19/12/2011
נושאמיני חברי ועדה - ביוב ומימינוי חברי ועדה - ביוב ומיום