ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2011008 מתאריך 24/05/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית3419/ והרחבת בינוי לשימושי תעסוקה בגן הטכנולוגי , מנחת מלחה16/05/2012
ירושליםתוכנית4930/ אהסדרת כביש מס' 1 ארצי ממחלף 1/9 עד לכניסה לעיר .
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
ירושליםתוכנית12736הרחבת שכונת מלחה על ידי תוספת של 397 יח"ד ,ממערב לרח' אגודת ספורט הפועל14/06/2012
ירושליםתוכנית4539/ במתחם בלליוס - שכ' תלפיות
ירושליםתוכנית14187אודיטוריום הרצל - הר הרצל07/03/2012
ירושליםתוכנית14239מרכז תרבות בילוי ופנאי ב"ככר הלאום" קריית הלאום19/12/2011
ירושליםתוכנית13911בית מוסדות קק"ל - רח' המלך ג'ורג'
בקשה ועדה מקומית144ואן ליר - הפקעה