ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2011011 מתאריך 29/05/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11652הרחבת יח"ד בקומת מרתף להרחבת יח"ד קיימת רח' שיר לשלמה , רמת דניה07/03/2012
ירושליםתוכנית12696תוספת בניה לשני בנייני מגורים קיימים , ראס אל עמוד ,סילוואן04/09/2012
ירושליםתוכנית12536הכשרת עבירת בניה בראס אלעמוס
ירושליםתוכנית11985רח' נבון 32 - מקור ברוך
ירושליםתוכנית4748/ טוהקמת בנין חדש בן 8 קומות ו - 20 יח"ד , מתחם רמת רחל
ירושליםתוכנית13264תוספת קומות ויחידות דיור למבנה מגורים , ראס אל עמוד
ירושליםתוכנית13421תוספת שטחי מגורים בתוך מעטפת קיימת של דירת מגורים רח' כרמיה 6 , מושבה גרמנית19/12/2011
ירושליםתוכנית8760/ ארח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה31/08/2011
ירושליםתוכנית11743/ איצירת מסגרת תכנונית להקמת בן חדש בן 11 יח"ד , שכ' בית חנינה31/08/2011
ירושליםתוכנית13596תוספת קומה ויח"ד חדשה לבנין קיים ברח' עמק רפאים 34, המושבה הגרמנית01/11/2012
תוכנית12416/ אהקמת 4 בניני מגורים - שכ' צור באהר
תוכנית13767תוספת יח"ד במגרש מגורים - ג'בל אלמוקבר
ירושליםתוכנית13769תוספת יח"ד במגרש מגורים - צור באחר
ירושליםתוכנית13792הגדלת זכויות בניה ושינוי יעוד שטח למגורים למסחר ותעסוקה ואדי אלגוז
ירושליםתוכנית9031/ גתוספת קומה רח' שמואל הנביא 24- שכ' שמואל הנביא
ירושליםתוכנית13765תוספת יח"ד ותוספת קומות רח' דוד חזן 16 - שכ' הבוכרים
ירושליםתוכנית13784תוספת בניה - רח' מיצרי טיראן 16 - גבעת המבתר16/05/2012
ירושליםתוכנית13874הרחבת יח"ד ותוספת קומה רח' לסקוב 6 - פסגת זאב31/08/2011
ירושליםתוכנית6236/ אתוספת 2 קומות ו- 6 יח"ד חדשות ברח' מעגלי הרי"ם לוין 137 , סנהדריה המורחבת
ירושליםתוכנית1938/ דתוספת בניה בבית אבות "בית ברט" בדרך חברון 56 - שכ' תלפיות
מטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 603/ א/ 2תיירות במושב נחם - משק 78
ירושליםתוכנית14055רח' עוזיאל 5 - שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית13963בריכת שחיה ואולם בצור באחר
ירושליםתוכנית4294/ אתוספת קומות ויח"ד בשני בניינים ברח' כי טוב וברוכים בשכונת תל ארזה01/11/2012
ירושליםתוכנית14277הרחבת ותוספת 4 יח"ד - רח' קדושת אהרון 6 רוממה
ירושליםתוכנית12777תוספת בניה לבנין קיים - אבו טור
ירושליםתוכנית6209/ אהרחבות ותוספת 8 יחי"ד רח' קדושת אהרון 4 רוממה
ירושליםתוכנית13268/ בהרחבות דיור ותוספת יח"ד רח' עוזיאל 84 שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית14031שינוי יעוד שטח ותוספת יח"דש במגרש ג'בל מוכבר
ירושליםתוכנית12366/ אבית פרטי למגורים בסילוואן
ירושליםתוכנית14149הכשרת מבנה ותוספת קומה בסילוואן
ירושליםתוכנית14276הרחבת יח"ד ברח' אגסי 52 - הר נוף