ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2002001 מתאריך 10/01/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5965שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות לשם הרחבות דיור - רח' יוסי בן יועזר 29 - שכ' ק
ירושליםתוכנית6021קביעת יחידת דיור אחת והתרת 2 חנויות לבניין בשכ' ראס אל עמוד - ואדי קדום
ירושליםתוכנית4716/ אבנין חדש - קולנוע הבירה - בין רח' שמאי ורח' לונץ - מע"ר30/05/2006
ירושליםתוכנית6864תוספת בניה לשם הרחבת יחידת דיור קיימת ברח' נתאי הארבלי 8 - שכ' גונן31/10/2004
ירושליםתוכנית7911שינוי בקווי בניין, בזכויות הבניה ובגובה. ברח' בלוי,סנהדריה(ראה תוכנית 7911א+ב)
ירושליםתוכנית6914הפיכת שטח ממחסנים ל-2 יח"ד חדשות ותוספת בניה לשם הרחבת חדר מדרגות-שכ' בית צפפה03/03/2005
ירושליםתוכנית6913תוספת בניה לשם תוספת יח"ד חדשה ותוספת מרפסת ברח' בהר"ן 5 - שכ' מאה שערים
ירושליםתוכנית7844תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' דרך חברון 90 - שכ' גאולים27/02/2003
ירושליםתוכנית5913התרת שימוש לאכסנית נוער באגף של בניין קיים ותוספת 2 קומות בבניין - מרכז העיר01/04/2004
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 270הגדלת שטח שירות בקומת מרתף ברח' הדרור 35 שכונה ד' - מבשרת ציון
ירושליםתוכנית7937תוספות בניה לשם הרחבות דיור ותוספת מחסנים ברח' דובר שלום 1 - שכ' קרית בעלז31/10/2004
ירושליםתוכנית7666שינוי בקווי בניין ובזכויות הבניה בשטח על רח' אחינועם - שכ' סנהדריה
ירושליםתוכנית8145שינוי בקווי בניין, בזכויות הבניה ובמס' קומות בשטח על רח' הרב בלוי -שכ' סנהדריה19/12/2005
ירושליםתוכנית8098שינוי בקווי בניין ובזכויות בניה בשטח על רח' אחינועם 13 - שכ' סנהדריה29/02/2004
ירושליםתוכנית8027תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ויצירת 5 יח"ד חדשות ברח' עמרם גאון-גבעת שאול30/12/2004
ירושליםתוכנית8183שינוי יעוד וקביעת בינוי לשם הרחבות דיור קיימות - רח' דולצ'ין - גבעת משואה23/11/2005
ירושליםתוכנית8215תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספות בחזיתות - שכ' סנהדריה המורחבת
ירושליםתוכנית7639הרחבות דיור עבור יח"ד קיימות ותוספת קומה - רח' אנילביץ 64 - קרית יובל31/10/2004
ירושליםתוכנית7669תוספות בניה עבור הרחבת יח"ד קיימות - רח' רקנטי 345 - שכ' רמות06/04/2003
ירושליםתוכנית8102תוספת קומה ותוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות - רח' פתח תקווה - רוממה14/09/2003
ירושליםתוכנית8355קביעת בינוי לתוספת קומה לשם יח"ד חדשה - רח' מלאכי - כרם אברהם26/08/2003
ירושליםתוכנית7481/ אקביעת בינוי לשם הרחבות יח"ד קימות ותוספת קומות לשם 4 יח"ד חדשות - תל ארזה26/08/2004
ירושליםתוכנית6717תוספות בניה עבור הרחבות יח"ד קיימות - רח' דברי חיים - גבעת קומונה20/10/2003
ירושליםתוכנית7896הגדלת קומות, הגדלת אחוזי בניה וקביעת קווי בנין - שכ' א- צואנה08/06/2003
ירושליםתוכנית8391שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין בן 3 קומות, 9 יח"ד - שכ' אטור
ירושליםתוכנית3214/ בביטול סעיף 14 בהוראות תכנית מס 3214/ א - רח' אורוגאי - קרית יובל
ירושליםתוכנית8153שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת קומה והרחבת יח"ד קיימת -רח' בורוכוב - קרית יובל
ירושליםתוכנית5965/ אשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות קומות להרחבות דירות קיימות-יוסי בן יועזר- קטמו06/04/2003
ירושליםתוכנית8462בינוי להרחבות דיור בחזיתות הבנין ועל הגג - רח' סורוצקין 9 - שכ' קומונה
ירושליםתוכנית5250/ אשינוי יעוד והקמת בנין חדש חבור גן ילדים ומגורים - רח' יהושע בן נון -גונן
בית שמשתוכניתבש/ 169תוספת זכויות למבני הציבור - גבעה ותיקה - בית שמש.13/02/2003
בית שמשתוכניתבש/ 95/ יאהגדלת זכויות בניה למבני מגורים צמודי קרקע - שכ' יפת השמש.13/02/2003
ירושליםתוכנית3701/ בתוספת קומה לשם הרחבת 2 יח"ד קיימות ומעלית נכים - רח' יהודה הנשיא 6- שכ' גונן05/01/2004