ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2002014 מתאריך 10/09/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5166הענקת זכויות לשטחי חניה וקביעת תקן למקומות חניה15/01/2004
מטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 772הגדלת תחום הפיתוח של מושב בית מאיר - בית מאיר08/11/2007
ירושליםתוכנית7221שינוי במערך יעודי הקרקע לצורך העתקת מסוף פי גלילות.
מטה יהודה, נוה שלוםתוכניתמי/ 192/ גשינוי במערך יעודי הקרקע -נוה שלום כפר שיתופי בע"מ14/12/2004
ירושליםתוכנית6576שינוי יעודי קרקע וקביעת בינוי להקמת בניני מגורים חדשים ומרכז ספורט - שכ' רמות17/06/2009
ירושליםתוכנית5379תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' קולומביה 29 - שכ' עיר גנים31/10/2004
ירושליםתוכנית5477תוספות בניה לשם הרחבת בנין הסינמטק הקיים - "שטח הסינמטק" - גיא בן הינום09/03/2004
מטה יהודהתוכניתמי/ 959קביעת יעוד להקמת מסעדה בחוות התבלינים - ליד צומת שמשון
ירושליםתוכנית7833תוספות בניה לשם תוספת 4 יח"ד חדשות ויצירת חניה ומחסנים - חברת ש"ס 6, מאה שערים16/11/2003
בית שמשתוכניתבש/ 154/ גשינוי יעוד שטח מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור מסחר משרדים ושירותים - בית שמש09/11/2004
ירושליםתוכנית5543תוספת 2 קומות לשם תוספת 2 יח"ד חדשות בבניין ברח' חסד לאברהם 1 - שכ' מאה שערים08/06/2003
ירושליםתוכנית8228תוספת בניה לשם הרחבת דירה קיימת, תוספת מחסן וחדר כביסה - שכ' הר נוף06/04/2003
ירושליםתוכנית8279תוספת קומה לשם הרחבת 2 יח"ד קיימות ברח' יונה 12 - שכ' גאולה05/05/2003
ירושליםתוכנית6438תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת וקביעת קוי בנין חדשים רח' בודנהיימר-קרית היובל06/04/2003
ירושליםתוכנית8089קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות - רח' אנילביץ 54 - קרית יובל20/10/2003
ירושליםתוכנית7380קביעת בינוי לתוספות בניה עבור יח"ד קיימות - רח' גדליהו 4 - שכ' גאולים19/12/2002
ירושליםתוכנית8289הרחבות דיור - בנין 126 - רמות 02 (ראה תכנית 5592)04/12/2003
מטה יהודהתוכניתמי/ 865/ אשינוי יעוד מחקלאי למגורים ומלונאות - "אדמות פלר".
ירושליםתוכנית4849/ אתכנית תקנון לתיקון שטחי בניה ללא שינוי בבינוי המאושר-רח' מענה שמחה וגדרה-רוממה31/10/2004
ירושליםתוכנית8299הרחבות דיור - בנין 138 - רמות 02 (ראה תכנית 5592)04/12/2003
ירושליםתוכנית8295הרחבות דיור - בנין 134- רמות 02 (ראה תכנית 5592)04/12/2003
ירושליםתוכנית8297הרחבות דיור - בנין 136- רמות 02 (ראה תכנית 5592)04/12/2003
ירושליםתוכנית8292הרחבות דיור - בנין 129 - רמות 02 (ראה תכנית 5592).04/12/2003
ירושליםתוכנית8296הרחבות דיור - בנין 135- רמות 02 (ראה תכנית 5592).04/12/2003
ירושליםתוכנית6372תוספות בניה וקומות לשם הרחבות דיור ולשם 24 יח"ד חדשות - רח' גדרה, רוממה תחתית
ירושליםתוכנית8787קביעת בינוי לבנינים חדשים ומסחר - פינת רח' דוד המלך ומשה הס - שכ' המוגרבים.12/08/2004
ירושליםתוכנית7951הקמת חניון חנה וסע בהר הרצל27/06/2004
נושא 1 - מחוז ירושלים1 - מחוז ירושליםהיתר בניה למחלף זמני - צומת נוה אילן.
נושא2 - מחוז ירושליםהפקעה עפ"י תב"ע 933 - שכ' בית הכרם.
תוכניתתמא/ 18/ 3תמא לתחנות תידלוק - שינוי מס' 3 - שינוי בהוראות תחנות גפ"מ30/10/2003
מטה יהודה, נוה שלוםתוכניתתממ/ 1/ 13תכנית מתאר מחוזית מחןז ירושלים - שינוי מס' 13 - נווה שלום (כפר שיתופי)09/04/1989
מטה יהודה, נוה שלוםתוכניתתממ/ 1/ 13/ אתכנית מתאר מחוזית - מחוז ירושלים- שינוי מס' 13/א -הרחבת נווה שלום15/04/2004