ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2002015 מתאריך 29/10/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5702שינוי יעוד לשטח מוסד וקביעת בינוי להקמת בנין מגורים ברח' החלוץ 74 - בית הכרם29/02/2004
ירושליםתוכנית6503שינוי יעוד למלונאות להקמת בית מלון חדש - צומת הרח' הלל ההסתדרות - מע"15/01/2004
ירושליםתוכנית4967שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת בניני מגורים ובניני ציבור - מתחם פרי הר.
ירושליםתוכנית4240/ אהקמת בנין חדש והגדלת מס' קומות בבנין קיים בשטח ברחוב אגרון - שכ' ניקופוריה13/09/2005
ירושליםתוכנית5671/ אתוספת 15 יח"ד חדשות ב-2 בניינים - רח' זכרון יעקב 5 - שכ' רוממה06/04/2003
ירושליםתוכנית7112שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת בניין מסחרי - שכ' שייח ג'ראח05/01/2004
ירושליםתוכנית7649מרכז עירוני לשירותים ווטרנריים - נחל צופים02/06/2004
ירושליםתוכנית7427תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' הנורית - שכ' עיר גנים
ירושליםתוכנית7248שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת בנין חדש לשם יצירת 16 יח"ד חדשות - שכ' בית חנינה16/06/2003
ירושליםתוכנית7702תוספת 2 קומות לשם תוספת 5 יח"ד חדשות ברח' אבינדב 5 - - שכ' הבוכרים13/02/2003
ירושליםתוכנית5705"חנה וסע" - בגבעת התחמושת
ירושליםתוכנית2740/ גתוספות בניה לשם הרחבת בית אבות קיים בשטח ברח' אהרון פישל 1 - שכ' הבוכרים
ירושליםתוכנית6049איחוד 2 יח"ד ליח"ד אחת וקביעת בינוי לתוספת קומה לשם יח"ד אחת - רח' כנרת06/04/2003
ירושליםתוכנית7193שינוי יעוד קרקע ובניית חנויות בתי מלאכה וצימרים - שכ' עין כרם
ירושליםתוכנית5965/ אשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות קומות להרחבות דירות קיימות-יוסי בן יועזר- קטמו06/04/2003
בית שמשתוכניתבש/ 169תוספת זכויות למבני הציבור - גבעה ותיקה - בית שמש.13/02/2003
בית שמשתוכניתבש/ 95/ יאהגדלת זכויות בניה למבני מגורים צמודי קרקע - שכ' יפת השמש.13/02/2003
ירושליםתוכנית2654/ אהקמת בניינים חדשים, שימור בניינים ואלמנטים, הריסת מבנים - "בצלאל ובית האמנים"02/06/2004
ירושליםתוכנית8585הקמת היכל פיס ומבנה רב תכליתי לאירועי תרבות וחניונים ציבוריים -הארינה - מלחה.25/01/2006
נושאמת/ בית שמשמרחב תכנון בית שמש