ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2002016 מתאריך 10/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית2310/ דקביעת בינוי חדש להקמת בית מלון - רח' שמעון הצדיק- שכ' שיח ג'ראח.
ירושליםתוכנית5201שינוי יעוד וקביעת בינוי להרחבות בהתאם לקיים בשטח -רח' כפר עציון 37 -שכ' ארנונה
ירושליםתוכנית5405שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות לשם הרחבת דיור - רח' האביבים 7 - שכ' קרית מנח
ירושליםתוכנית3886הרחבת כביש - עין כרם
ירושליםתוכנית5737תוספת 2 קומות למבנה קיים לכנסיה הקופטית - רח' סנט ג'ורג' - העיר העתיקה
מטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 241/ אאזור מלונאות - רמת יסי"ף.12/01/1984
מטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 905שינוי יעוד לקביעת הוראות למגורים - עין נקובה
מטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ 241הרחבת שטח למבנה ציבור וקביעת אחוזי בניה לישיבת טלז- קרית יערים.
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 234הגדלת שטחי השרות המותרים בקומת המרתף - רח' דרור 30 - שכ' מבשרת ציון13/03/2003
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 199שינוי יעוד והגדלת אחוזי בניה - כפר אבו גוש.
ירושליםתוכנית6940תוספות לשם הרחבות דיור ותוספת מעלית - רח' בעל השאילתות 12א - שכ' גבעת שאול.
ירושליםתוכנית5231קביעת בינוי לבנין קיים באזור לשקום ושמור - רח' אל קירמי שכ' העיר העתיקה
ירושליםתוכנית7371הכרזה לפי סעיף 77- 78, קביעת תנאים למתן היתר בניה -רח' קהתי פנחס שכ' גבעת שאול
ירושליםתוכנית7338תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספת 2 יח"ד חדשות ברח' רשב"ם -שכ' מקור ברוך
ירושליםתוכנית7475תוספות להרחבות ותוספת 4 יח"ד חדשות - רח' עובדיה 9א - שכ' גאולה.
ירושליםתוכנית5792/ אתוספות לשם הרחבות - רח' אגסי 18 - שכ' הר נוף.
ירושליםתוכנית5829/ אהריסת קירוי קיים ובנית קירוי חדש לתוספות - רח' חיים פזנר - שכ' פסגת זאב.
ירושליםתוכנית6342הקמת פנימיה לילדים במבנה בן 2 קומות בשטח הידוע כמנזר "וינסנט דה-פול"
ירושליםתוכנית7801הקמת מבנה חדש למגורים לשם יצירת 24 יח"ד חדשות, לחניה ולמחסנים - שכ' עזרת תורה09/11/2004
ירושליםתוכנית6398שינוי יעודי קרקע ותוספת קומה לשם הרחבת 2 יח"ד קיימות ברח' קאסוטו - שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית2897/ אהרחבות דיור - רח' אמיר 9 - שכ' בית הכרם
ירושליםתוכנית4581/ אשינוי במערך יעודי הקרקע לצורך הקמת מגורים ומסחר - מתחם התאטרון.20/03/2008
ירושליםתוכנית6346תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' התומר 4 - שכ' בית הכרם
ירושליםתוכנית6801תוספת בניה לשם הרחבת חנויות קיימות ברח' רחמילביץ 130 - שכ' פסגת זאב מזרח
ירושליםתוכנית6006/ אהקמת חניון ציבורי תת קרקעי - שכונת בית וגן
ירושליםתוכנית7912הקמת בנייני מגורים חדשים בשכ' קוממיות - טלביה31/10/2004
ירושליםתוכנית5989/ אהרחבות דיור - רח' יהודה הנשיא ואליעזר בן יאיר - שכ' גונן.
ירושליםתוכנית6515/ אתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספת חניה מקורה ברח' רבדים 32 - שכ' ארנונה
ירושליםתוכנית5395תוספת קומה לשם 2 יח"ד חדשות ובינוי לתוספות בניה - ראס אל עמוד
ירושליםתוכנית6747תוספות לשם הרחבות ,תוספת 2 יח"ד חדשות ומעלית - כיכר מגנס 3 - שכ' רחביה.
ירושליםתוכנית1346/ זהקמת שני מבנים חדשים (25 ק' ו-5 ק' מעל מפלס הרחוב) - "מרכז ספיר" - גבעת שאול
ירושליםתוכנית5907תוספות בניה וסגירת מרפסות לשם הרחבות יח"ד קיימות - רח' הפיסגה 15 - בית וגן
ירושליםתוכנית3960/ אהקמת בנין חדש לחדר המיון של ביה"ח כפר שאול - שכ' הר נוף01/04/2004
ירושליםתוכנית8560תוספות בניה ותוספת קומת רעפים לשם הרחבות דיור - רבדים 31, תלפיות29/02/2004
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
מטה יהודה, אביעזרתוכניתתממ/ 1/ 36תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 36 -קמפוס השלום03/02/2010
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 3תמא משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה-א/3/16 איתור,הקמת תח' תלוק ואז' מנוחה כביש619/01/2003
תוכניתתמא/ 31/ א/ 12/ 1תמ"א משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה-שינוי מס'1 לקטע 12-איתור תחנת תדלוק19/01/2003
תוכניתתמא/ 22/ 2תכנית מתאר ארצית ליער וליעור שינוי מספר 2 - הוראת מעבר30/10/2003
עמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 4דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)10/02/2003