ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2002012 מתאריך 08/12/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6424קביעת יעוד שטח לתחנת תדלוק - כביש 60 - שכ' גילה.16/06/2003
ירושליםתוכנית5399שינוי יעוד שטח לשימושים ציבוריים לשעת חרום - שטח בכניסה לואדי ג'וז12/07/2007
מטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 819יעוד שטח לשמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה - לאורך נחל האלה - עמק האלה.06/04/2003
ירושליםתוכנית7182שינוי יעוד וקביעת בינוי להריסה ובנין חדש - רח' אדמון - שכ' מאה שערים.04/12/2003
ירושליםתוכנית6174/ בתוספת בניה לבנין "רמות מאיר" - אזוה"ת הר חוצבים.10/07/2003
ירושליםתוכנית7035קביעת יעוד אזור מגורים מיוחד ושטח ציבורי פתוח - מוצא תחתית15/01/2004
ירושליםתוכנית7344תוספות לשם הרחבות - רח' שמואל הנביא 72 - שכ' מעלות דפנה14/09/2003
ירושליםתוכנית6342הקמת פנימיה לילדים במבנה בן 2 קומות בשטח הידוע כמנזר "וינסנט דה-פול"
ירושליםתוכנית7366תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספת מרפסות ברח' המ"ג שכ' רוממה05/05/2003
ירושליםתוכנית6103תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימת ותוספת יח"ד חדשה ברח עלי הכהן - שכ' עזרת תורה17/03/2004
ירושליםתוכנית7801הקמת מבנה חדש למגורים לשם יצירת 24 יח"ד חדשות, לחניה ולמחסנים - שכ' עזרת תורה09/11/2004
ירושליםתוכנית6905/ אשינוי יעוד וקביעת קוי בנין עבור 2 בניינים חדשים - שכונת אצ-ואנה08/06/2003
ירושליםתוכנית6535תוספת בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות ברחוב גורדון 2 - שכ' קרית היובל20/10/2003
ירושליםתוכנית7912הקמת בנייני מגורים חדשים בשכ' קוממיות - טלביה31/10/2004
ירושליםתוכנית7517בניית בנין בן 4 קומות מעל 2 קומות חניה לשם יצירת 16 יח"ד חדשות - שכ' מאה שערים02/02/2004
ירושליםתוכנית4197/ אתוספת קומה בחלל גג רעפים של בנין לאכסניה - רח' יפו , ריבלין וחביליו - מע"ר05/05/2003
ירושליםתוכנית7748תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' פנים מאירות 13 - שכ' מטרסדורף05/05/2003
ירושליםתוכנית5650תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד הקיימות ברח' איסלנד 20 - שכ' עיר גנים31/10/2004
ירושליםתוכנית5357/ אשינוי יעוד שטח לאזור מלונאות וקביעת בינוי להקמת בית מלון - שכ' עטרות10/07/2003
בית שמשתוכניתבש/ 115/ גשינוי יעוד שטח ממגורים למסחרי וקביעת בינוי, קוי בנין ואחוזי בניה בשטח -בית שמש03/05/2005
ירושליםתוכנית7866תוספת בניה לדירה קיימת ברחוב טהון 14 - שכונת קרית היובל12/08/2004
ירושליםתוכנית7536/ אשימוש קומת מרתף כאולם אירועים ותוספת מעלית - רח' הפסגה 5 - שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית7552שינוי יעוד וקביעת בינוי להרחבות דיור - רח' דרך חברון 115 - תלפיות08/06/2003
ירושליםתוכנית7601שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת בית מלון - שייח ג'ראח
ירושליםתוכנית8219קביעת בינוי לבניה בחלל גג רעפים עבור הרחבת יח"ד קיימת - רח' פולנסקי בית ישראל06/04/2003
ירושליםתוכנית7669תוספות בניה עבור הרחבת יח"ד קיימות - רח' רקנטי 345 - שכ' רמות06/04/2003
ירושליםתוכנית7374שינוי יעוד קרקע וקביעת בינוי ל-2 בנינים חדשים וחזית מסחרית -רח שאולזון- הר נוף
ירושליםתוכנית6531שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת 2 קומות ליצירת 4 יח"ד חדשות- אלטור- שכ' א-טור14/09/2003
ירושליםתוכנית8352שינוי יעוד ותוספת 3 קומות לשם תוספת 2 יח"ד חדשות - רח' סלונים - מאה שערים15/01/2004
ירושליםתוכנית8189שינוי יעוד וקביעת בינוי לשם הרחבת יח"ד קיימת - צפניה 58- כרם אברהם05/05/2003
ירושליםתוכנית7896הגדלת קומות, הגדלת אחוזי בניה וקביעת קווי בנין - שכ' א- צואנה08/06/2003
ירושליםתוכנית8242קביעת בינוי להרחבות דיור ותוספת 2 יח"ד חדשות - רח' יהודה 11 - בקעה15/02/2005
ירושליםתוכנית8374קביעת בינוי למרפסות תוספת קומות וקביעת מס' יח"ד ל - 8 יח"ד - שכ' מאה שערים16/06/2003
ירושליםתוכנית8250שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בקומת המרתף ובגג הרעפים- כובשי קטמון- שכ' גונן21/06/2004
ירושליםתוכנית8303הפיכת חלל להרחבת יח"ד קיימת - רח' דוד ניב 16 - שכ' פסגת זאב מערב.06/04/2003
ירושליםתוכנית7741תוספת קומה לשם הרחבת הדירות שמתחת - רח' עין יעקב 9 - שכ' מאה שערים.05/05/2003
ירושליםתוכנית8229קביעת בינוי ל-2 בניני מגורים בני 3 קומות ו-2 קומות - ואדי קדום - ראס אל עמוד.
ירושליםתוכנית8197תוספות בניה לשם הרחבות דיור - רח' שערי תורה 7 - שכ' בית וגן15/01/2004
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 335/ אהמרת שטחי שירות לעיקרי ללא שינוי בשטחי הבניה - רח' ברקת 29 - רכס חלילים.27/02/2003
ירושליםתוכנית6186/ אתיקון חישובי שטחים וקביעת חלוקה פנימית חדשה - רח' עדני 3 - שכ' בית ישראל.05/05/2003
ירושליםתוכנית8602תוספת בניה ותוספת 2 קומות לשם הרחבת דירה ו- 4 יח"ד חדשות - רח' אלפסי 13, רחביה
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 371יצירת מגרש חדש לשמושים מסחריים ומשרדים - שכונה י"א - מבשרת ציון.22/05/2003
ירושליםתוכנית4641הקמת בנין מגורים בן 4 קומות וגג רעפים - רח' הלני המלכה 82 - מצפון למגרש הרוסים04/12/2003
ירושליםתוכנית6251שינוי יעוד למוסד תוספת 4 ק' לבנין קיים והקמת בנין חדש 3 ק' - הרקמה 9 -רוממה10/07/2003
ירושליםתוכנית8577תוספת קומה ליח"ד חדשה, הכשרת בנין נוסף ליח"ד חדשה והרחבת יח"ד-אלפסי 33, רחביה31/10/2004
ירושליםתוכנית8226תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות - יוחנן בן זכאי 36 - שכ' גונן31/10/2004
ירושליםתוכנית6997תוספות בניה וגשר כניסה לבנין לשם הרחבת יח"ד קיימת - המתנחלים בהר 14ב, רמת מוצא07/09/2004
ירושליםתוכנית8786השלמת בינוי בקומה העליונה - רח' הר"ן 6, רחביה14/11/2004
ירושליםתוכנית8785תוספות על הגג לשם הרחבות - רח' אבן האזל 11 - שכ' עזרת תורה.21/06/2004
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 328הקמת מבנה מסחרי וחלוקה חדשה - אבו גוש.31/10/2004
ירושליםתוכנית8523בנין בן 7 קומות לשם יצירת 10 יח"ד חדשות - שכ' א-שייח.17/08/2005
ירושליםתוכנית8767תוספת קומה לשם הרחבות דיור - רח' יהודה המכבי 4 - שכ' מקור ברוך.15/01/2004
ירושליםתוכנית8044שינוי יעוד לצורך הרחבת מוסד "קרית נוער" - שכ' רמת שרת.22/04/2004
מטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 979הגדרת תחום שטח למרכז לייעור ונטיעות/משתלה - מושב גבעת ישעיהו.04/12/2003
ירושליםתוכנית8512תוספות לשם הרחבות - רח' אגסי 30 - שכ' הר נוף.04/09/2006
ירושליםתוכנית6619/ אתוספות לשם הרחבות - רח' טשרניחובסקי 58 - שכ' גבעת הורדים.18/05/2005
ירושליםתוכנית8493תוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת, הגדלת מס' הקומות מ-3 ל-4 -רח' גרינוולד-קרית יובל
ירושליםתוכנית7898תוספות בניה לשם הרחבות יח"ד קיימות והגדלת מס' קומות מ-8 ל-9 -שאולזון60 -הר נוף31/10/2004
ירושליםתוכנית8852תוספות לשם הרחבות - רח' מלאכי 23 - שכ' כרם אברהם.09/11/2004
ירושליםתוכנית8667שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין בן 5 קומות ליצירת עד 13 יח"ד - שכ' בית יעקב14/12/2004
ירושליםתוכנית8329תוספת 2 יח"ד חדשות,קומת חניה מחסנים ומעלית - רח' דוד ילין 37 מקור ברוך.12/12/2007
ירושליםתוכנית6562/ אתוספת 2 קומות להרחבת פנימייה קיימת הגדלת קומות מ-2 ל -4 -רח' קפאח-בית ישראל
ירושליםתוכנית8877תוספות לשם הרחבות - רח' קצנלבוגן 78 - שכ' הר-נוף.27/01/2005
ירושליםתוכנית8862תוספות לשם הרחבות ותוספת יח"ד חדשה ומעלית - רח' צפניה 13 - שכ' כרם אברהם.01/04/2004
ירושליםתוכנית8920תוספת 2 קומות מעל 3 קיימות עבור 3 יח"ד חדשות - רח' אדוניהו הכהן -הבוכרים
ירושליםתוכנית6629/ אהגדלת מס' קומות מ -4 ל -6 מעל קומת מרתף וקביעת 17 יח"ד מרבי בבנין -מקור חיים27/01/2005
ירושליםתוכנית8904תוספות לשם הרחבות - רח' המיסדים 18 - שכ' בית הכרם.02/02/2004
ירושליםתוכנית5375תוספות לשם הרחבות דיור - רח' צפניה 24 - שכ' כרם אברהם08/11/2007
ירושליםתוכנית7883תוספת יח"ד חדשה על בנין קיים ומעלית - רח' בילו 16 - שכ' גונן.23/09/2004
ירושליםתוכנית8931תוספת קומה תחתונה לשם תוספת יח"ד - רח' סורוצקין 25 - שכ' קומונה.
ירושליםתוכנית8671תוספות לשם הרחבות - רח' ישא ברכה 14 - שכ' גאולה.29/02/2004
ירושליםתוכנית8939תוספות לשם הרחבות - רח' הנוטרים 22 - שכ' גונן.
ירושליםתוכנית8957תוספות לשם הרחבות - רח' הרצוג 83 ,85 - שכ' גבעת הורדים.16/11/2003
ירושליםתוכנית5866תוספות לשם הרחבות - רח' עזריאל 8 - שכ' גבעת שאול.
ירושליםתוכנית8490תוספת בניה בק"ק לשם הרחבת דיור - רח' רחל אימנו 38 - שכ' גונן.27/02/2006
בית שמשתוכניתבש/ 95/ חקביעת הוראות בינוי למגרשים - שכ' יפת השמש.
ירושליםתוכנית8578תוספות לשם הרחבות וקירוי בריכת שחיה - רח' שמואל לופו 15,17 - שכ' צפון תלפיות.10/06/2004