ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2003015 מתאריך 20/01/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5521שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת 4 בנינים בתחום שטח "בית היתומים דיסקין"- שכ' גב
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 233קביעת חלוקה חדשה, קווי בנין ודרכים חדשות - אבו גוש31/10/2004
ירושליםתוכנית5924/ אשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות לשם הרחבות - רח' פ.צ. חיות - שכ' נוה יעקב.26/08/2004
ירושליםתוכנית7154מתחם לאיחוד וחלוקה מחדש ושינוי במערךיעודי קרקע - בית חנינא19/12/2011
ירושליםתוכנית8242קביעת בינוי להרחבות דיור ותוספת 2 יח"ד חדשות - רח' יהודה 11 - בקעה15/02/2005
ירושליםתוכנית8755תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' עליית הנוער 22 - שכונת רמות אלון27/03/2006
מטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 892/ אקביעת קוי בנין חדשים וחלוקה חדשה - עין נקובא.27/06/2004
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 318תוספת קומה לבנין לשם הרחבות דיור- הכלנית 61, מבשרת ציון
ירושליםתוכנית7822קביעת בינוי לתוספות בניה והגדלת מס' הקומות מ-4 ל-5 קומות רח' ברוריה-גונן14/11/2004
ירושליםתוכנית7176/ אתוספת 2 קומות לשם הרחבת דירות קיימות - רח' מאה שערים 30 - שכ' מאה שערים.26/02/2005
ירושליםתוכנית5375תוספות לשם הרחבות דיור - רח' צפניה 24 - שכ' כרם אברהם08/11/2007
ירושליםתוכנית6494שינוי יעוד ממלונאות ומוסדות לבניה דלילה למגורים ווילות - שכ' שיח ג'ראח.04/01/2011
ירושליםתוכנית7967בנין בן 3 קומות ליצירת 5 יח"ד - שכ' בית צפפא.
ירושליםתוכנית8860תוספות לשם הרחבות - רח' יהודה 41 - שכ' גאולים.10/06/2004
ירושליםתוכנית6219תוספות לשם הרחבות - רח' פנים מאירות 15 - שכ' רוממה עילית.27/06/2004
ירושליםתוכנית9116הרחבת קומת המסחר בבנין מגורים - רח' עמוס 10 - שכ' גאולה.
ירושליםתוכנית8895הרחבת בניין קיים במספר חזיתות. רח' אחינועם 15, שכ' סנהדריה12/01/2006
ירושליםתוכנית8963תוספת שתי קומות עליונות לשם יצירת יח"ד חדשה+הרחבות ב ק"ק.הרב בלוי 25,23, סנהדר
ירושליםתוכנית8769תוספת מעלית בחזית+הרחבה והוספת יח"ד +הוספת 2 קומות.רח' עמוס 3, שכ' כרם אברהם24/02/2005
ירושליםתוכנית6607הוספת 2 קומות לשם הוספת 2 יח"ד חדשות. שכ' ראס אל עמוד05/02/2006
ירושליםתוכנית8525הרחבות ,השלמת קומה ותוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות -רח' הטורים 5 -מקור ברוך03/03/2005
ירושליםתוכנית9037שינוי יעוד אזור מגורים, הוספת קומה מובלעת בחלל הגג. רח' חגי 10 שכ' גאולה.
ירושליםתוכנית9386תוספות בניה והקמת בנין חדש בן 2 קומות לשם תוספת 5 יח"ד ,אל עיסוויה12/12/2007
ירושליםתוכנית9161הוספת קומה עליונה מובלעת בתוך חלל גג רעפים לשם הרחבת יח"ד. רח' שמעון 7, בקעה23/06/2005
בית שמשתוכניתבש/ 853/ וביטול הוראות של תקנונים קודמים, הגדלת מס' יח"ד מ:16 ל:19. בן זכאי 19,21 שכ' ב'12/07/2007
ירושליםתוכנית9482הוספת קומה בבניין קיים ליצירת יח"ד 1, הקמת בניין חדש ליצירת 6 יח"ד. אל צוואנה.17/08/2005
ירושליםתוכנית3830/ הקביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' סורוצקין 39 שכ' רוממה.27/09/2005
מטה יהודה, בית מאירתוכניתמי/ 772/ אשינוי יעוד שטח חקלאי, חלוקת מגרש 37 קיים למגרש למגורים, מגרשים וציבור.בית מאיר
ירושליםתוכנית3920/ אהוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות, פיצול קוטג'ים ליח"ד חדשות.קדיש לוז 24,ר' שרת
ירושליםתוכנית9504הגדלת מספר הקומות הקיים לשם הרחבת יח"ד קיימת מתחת. רח' המ"ג 22, שכ' רוממה.
ירושליםתוכנית8762שינוי יעוד אזור. תוספת עמודים בק"ק, הרחבת יח"ד בקומות:א'ב'ג'. אחינועם 9, סנהד'22/10/2009
ירושליםתוכנית8760שינוי יעוד אזור. הרחבת יח"ד קיימות בקומות א-ג ותוספת קומה.רח' אלעשה, סנהדריה22/10/2009
ירושליםבקשה ועדה מקומית0268/ 94תוספת קומה במפלס +2.3 +2.9 שיכלול יח"ד וגג רעפים
ירושליםתוכנית9636קביעת בינוי להקמת בנין חדש, 4 קומות, מס' יח"ד מירבי 10, פרי חדש 51, זכרון משה17/07/2006
ירושליםתוכנית8016קביעת בינוי לתוספת 2 קומות לשם תוספת 4 יח"ד חדשות. רח' קב ונקי 1,שכ' מקור ברוך20/08/2006
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 425שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים ג', המאפיה הישנה, הארמונות, עיר עתי' א-גוש
ירושליםתוכנית8592/ אשינוי יעוד שטח, בניית פרגולות וסגירת מרפסות, תוספת קומה עליונה. תבלין 2, גילה
ירושליםתוכנית9531שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי להגדלת יח"ד קיימות. רח' גדעון האוזנר 5שכ' בית וגן23/06/2005
ירושליםתוכנית7464קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה שינוי יעוד קרקע משפ"צ ואזור מגו'1 ל-2 מיוחד ב-חנינה23/10/2006
ירושליםתוכנית7828קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד שטח ממגורים לדרך. בית חנינא19/09/2007
ירושליםתוכנית7460קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד. בית חנינא.30/01/2007
ירושליםתוכנית7828/ אקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום מגרש 9, שינוי במערך יעודי הקרקע. בית-חנינא22/04/2012
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 415שינוי קוי בנין לקו' המרתף, הגדלת שטחי הבניה המותרים.הנופך 5/5, רכס חלילים-מבש'
ירושליםתוכנית8121שינוי יעוד משטח לבניין ציבורי לדרך, הקמת מבנה שמירה. שכ' רחביה רח' סמולנסקי