ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2004008 מתאריך 15/06/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7236רמת הדסה - שכונת עין כרם
ירושליםנושאמחוז-ירושלים(1)נושאים כללים
ירושליםתוכנית3507/ ושינוי יעוד התוכנית ממלונאות, למגורים מיוחד ולשימושים נלווים. חלקה 34 בית וגן.15/11/2005
ירושליםתוכנית9457פרוייקט נאות בית וגן בע"מ, על שטח מגרש האימונים של בית"ר י-ם.רח' שחראי ושמואל.
ירושליםתוכנית4908/ אקביעת בינוי לתוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות. רח' מוגיר א-דין, שייך ג'ארח.07/09/2004
הראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 227/ אשינוי יעוד שטח לשטח לדיור מוגן ו/או מגורים. רח' יצחק, רח' אבינדב-קרית יערים.17/09/2008
מטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 801/ אמחלף שורש ומחלפון נווה אילן23/06/2008
ירושליםתוכנית9988תכנית מתאר לשכונת רחביה וחלק משכונות קרית שמואל טלביה ושערי חסד