ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2004015 מתאריך 21/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5856תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספת 2 יח"ד חדשות - שכונת בית חנינה29/03/2005
מטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 526/ גשינוי יעוד שטחים והוספת מגרשים למגורים חד משפחתיים - מושב תרום09/08/2006
ירושליםתוכנית8305קביעת בינוי להקמת בנין חדש עבור 6 יח"ד חדשות - שכ' א- טור13/05/2007
ירושליםתוכנית6860תוספות לשם הרחבות ותוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות - שכ' א-טור.18/05/2005
ירושליםתוכנית8632בנין בן 4 קומות ליצירת 6 יח"ד - שכ' צור באחר03/03/2005
ירושליםתוכנית8114תוספת קומה וחצי ליצירת 6 יח"ד חדשות - שכ' גונן /בית צפפא- רח' קנאי הגליל05/04/2005
מטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 672חלוקה חדשה וקביעת הוראות בינוי - מוצא.18/05/2005
ירושליםתוכנית9001קביעת בינוי לבנין בן 12 קומות - רח' הרב אגן - מע"ר
ירושליםתוכנית9114בנין בן 6 קומות מעל קומות חניה ומחסנים - רח' מעגלי הרים לוין 131 - סנהדריה16/05/2012
ירושליםתוכנית9214שינוי יעוד מבית קברות למגורים, בניין חדש בן 5 קומות, 15 יח"ד.שכ' א-טור/ אשייאח
ירושליםתוכנית9242הקמת בניין חדש בן 4 קומות מעל קומת חניה- 17 יח"ד חדשות. שכ' בית חנינה.
ירושליםתוכנית9250הרחבת יח"ד קיימות והוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת.ליד רח' רבינו גרשום, הבוכרים.
ירושליםתוכנית8686שנוי יעוד שטח לאזור מגורים מיוחד ושפ"צ. בניית בניין חדש קומה אחת ומרתף. שועפט
ירושליםתוכנית7824שינוי יעוד מגורים לאזור מגורים 2, הוספת 4 יח"ד חדשות והרחבת יח"ד קיימת.ב' צפפה17/08/2005
ירושליםתוכנית8035תוספות בניה בכל קומות הבניין לשם הרחבת יח"ד קיימות. מאיר בלבן 14, נווה יעקב.17/04/2005
מטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 308/ השינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד (ביטול מסגרת חומה) לשטח חקלאי ב'. מושב בית נקופה.
ירושליםתוכנית8369הוספת עמודים בקומת קרקע לשם הרחבת יח"ד בקומה מעל. רח' גרוסברג 7, שכ' תל ארזה.23/05/2006
ירושליםתוכנית8615שינוי יעוד אזור מסחרי לא' מסחרי מיוחד. הוספת 5 קומות ליצירת 10 יח"ד, בן יהודה620/12/2005
ירושליםתוכנית7212שינוי יעוד שטח לאזור מגורים 2, הרחבת יח"ד בקומה העליונה. רח' הצפירה 6.ע-רפאים
ירושליםתוכנית9472שינוי יעוד אזור, תוספת בניה והוספת קומה לשם הרחבות דיור. רח' אופירה 4, סהדריה.25/09/2006
ירושליםתוכנית9384קביעת בינוי לתוספות בניה לשם יצירת מקומות חניה ו-6 יח"ד רח'אהל יהושוע 4-6רוממה27/11/2007
ירושליםתוכנית8494שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות בכל הקומות. שד' הרצל 98,ב-הכרם23/06/2005
ירושליםתוכנית9044שינוי יעוד אזור, תוספת: בניה להרחבת יח"ד, קומה, גשר כניסה. רח' גרדון 19,ק-יובל13/03/2007
ירושליםתוכנית7897תוספת בניה להרחבת יח"ד אחת וסגירת מרפסות בכל הקומות. רחל אימנו 41, גונן.
ירושליםתוכנית9746קירוי מעבר בין בנינים קיימים, תוספת חדר ובניית מרתף שירות.רח' בני ברית 6.מאה ש29/12/2005
ירושליםתוכנית9070תוספת בניה לשם הוספת יח"ד ותוספות בניה לשם הרחבה. רח' יוסף חכמי 38, שכ'בית וגן
ירושליםתוכנית9143הריסת מבנים ובניית 3 בניינים והוספת קומות על קיימים. רח' קנאי הגליל 31, שכ' פת
ירושליםתוכנית9053שינוי יעוד אזור, קביעת בינוי ל 3 מגרשים, 9 יח"ד חדשות. ראס אל עמוד08/11/2006
ירושליםתוכנית9763קביעת בינוי לתוס' קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' המ"ג 32. שכ' רוממה23/05/2006
ירושליםתוכנית9405הריסת מבנה קיים ובניית חדש,תוספת 10 יח"ד, חניה תת קרקעית,רח' פאת שולחן,גאולה18/08/2008
ירושליםתוכנית9582קביעת בינוי להרחבות דיור ותוספת יח"ד חדשה 1. רח' החשמונאים 12, שכ' מקור ברוך
ירושליםתוכנית8809תוספת בניה באגף הדרומי ליצירת יח"ד חדשה, הוספת קומה מובלעת.רח' רש"י 49, מ-ברוך07/02/2007
ירושליםתוכנית9197קביעת בינוי לתוספות בשני בנינים ליצירת 4+4 יח"ד . רחל המשוררת 15,17, יפה נוף08/06/2006
ירושליםתוכנית9917שינוי יעוד שטח ממגורים 5 מיוחד למגורים 1 מיוחד והגדלת % הבניה. בית חנינה05/06/2007
ירושליםתוכנית9897שינוי יעוד שטח, הגדלת % בניה והקטנת קווי בניין, קביעת הוראות בניה. בית חנינה25/09/2006
ירושליםתוכנית9369קביעת בינוי לתוספת 2 קו' וגג רעפים. רח' חגיז משה 8, שכ' זכרון משה25/01/2006
ירושליםתוכנית9357תוספות בניה בקומה שניה לשם הרחבת יח"ד קיימות.רח' יוסף חכמי 3, שכ' בית וגן07/03/2010
ירושליםתוכנית9731שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה 10 יח"ד. רח' אליעזרוב 1, שכ' סנהדריה.23/05/2006
ירושליםתוכנית6926שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להרחבת יח"ד והוספת 1 יח"ד חדשה בקומה חדשה ב. צפפה19/09/2007
ירושליםתוכנית9721קביעת בינוי לתוס' בניה בכל הקו' לשם הרחבת יח"ד.רח' עולי הגרדום 117, תלפיות מז'
ירושליםתוכנית9372קביעת בינוי עבור תוס' קומה עליונה ובניה לשם הרחבת יח"ד. רח' בורכוב 6, ק'-יובל20/08/2006
ירושליםתוכנית10079קביעת בינוי לתוס' בניה, סגירת חלקי קומה לשם תוס' יח"ד.רח' משה דיין 20,פ-זאב צ'20/12/2005
ירושליםתוכנית5878קביעת בינוי להשלמת ותוס' קומה לשם תוספת 2 יח"ד. רח' קואנקה 12-14, שכ' ג-שאול03/11/2005
ירושליםתוכנית6887/ אשינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לסגירת פטיו לשם הרחבת יח"ד. רח' הנמר 19, שכ' מנחת23/05/2006
ירושליםתוכנית9935שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת 2 יח"ד. רח' פנינה 928/08/2006
ירושליםתוכנית6263שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' מבנים לשם הרחבת בי"ס עבדללה בן חוסיין.מח"ל 117/07/2006
ירושליםתוכנית9495/ אקביעת בינוי לסגירת מרפסות לשם הרחבת דיור. רח' לוי 12, שכ' גאולים25/01/2006
ירושליםתוכנית8557קביעת בינוי לתוס' בניה לשם תוס' יח"ד 1 ופיצול יח"ד ל2. שוורצברד שלום 12. פ-זאב17/07/2006
ירושליםתוכנית10270שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון
ירושליםתוכנית5913/ אהתרת שימושים נוספים ל:משרדים ו/או מלונואות ו/ או מגורים.כ' הדווידקה-הנביאים 6708/08/2007
ירושליםתוכנית8951קביעת בינוי להרחבת 2 יח"ד ותוספת פרגולה. רח' אריה אלטמן 16, פסגת זאב23/11/2005
ירושליםתוכנית4331/ אקביעת בינוי לתוספות בניה בכל קומות הביניין לשם הרחבת יח"ד. אליעזרי 5, בית וגן13/03/2007
ירושליםתוכנית7620איחוד וחלוקה מחדש לשם שינוי יעודי קרקע וקביעת הוראות בינוי.שעפט מע' לדרך רמאלה05/06/2008