ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2005002 מתאריך 23/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7843איחוד וחלוקה שינוי בגובה הבניה, בקוי בנין, במספר יח"ד ובזכויות הבניה-שכ' מורשה05/06/2008
ירושליםתוכנית8305קביעת בינוי להקמת בנין חדש עבור 6 יח"ד חדשות - שכ' א- טור13/05/2007
ירושליםתוכנית7102קביעת בינוי לבנין בן קומה אחת ותוספת 2 קומות לבנין קיים עבור 3 יח"ד - בית צפפא13/09/2005
ירושליםתוכנית8113תוספת קומה וחצי לשם יצירת 6 יח"ד - בית צפפה18/05/2005
ירושליםתוכנית8861קביעת בינוי למבנה בן 4 קומות , תוספת 4 יח"ד שכ' מורשה רח' החומה השלישית
ירושליםתוכנית9001קביעת בינוי לבנין בן 12 קומות - רח' הרב אגן - מע"ר
ירושליםתוכנית8331מתקני תיירות, מבנה לקיוסק ושירותים ציבוריים עם תצפית לנוף - ארמון הנציב.06/04/2009
ירושליםתוכנית9214שינוי יעוד מבית קברות למגורים, בניין חדש בן 5 קומות, 15 יח"ד.שכ' א-טור/ אשייאח
ירושליםתוכנית7368תוספת מרתף לשם תוספת יח"ד חדשה. שכ' בית חנינא18/05/2005
ירושליםתוכנית9242הקמת בניין חדש בן 4 קומות מעל קומת חניה- 17 יח"ד חדשות. שכ' בית חנינה.
ירושליםתוכנית9077הוספת קומות בשלושה בנינים לשם הרחבה והוספת יח"ד. שכ' ורח' שמואל הנביא 64,66,6817/04/2005
ירושליםתוכנית9250הרחבת יח"ד קיימות והוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת.ליד רח' רבינו גרשום, הבוכרים.
ירושליםתוכנית8686שנוי יעוד שטח לאזור מגורים מיוחד ושפ"צ. בניית בניין חדש קומה אחת ומרתף. שועפט
ירושליםתוכנית8689קביעת בינוי לתוספת בנייה בכל קומות הבניין לשם הרחבות. מח"ל 4,6,8. מעלות דפנה.
ירושליםתוכנית8586שינוי יעוד אזור. תוספת מחסנים, הרחבת יח"ד קיימות. עזריאל 13,15 -שכ' גבעת שאול.
ירושליםתוכנית9472שינוי יעוד אזור, תוספת בניה והוספת קומה לשם הרחבות דיור. רח' אופירה 4, סהדריה.25/09/2006
ירושליםתוכנית9044שינוי יעוד אזור, תוספת: בניה להרחבת יח"ד, קומה, גשר כניסה. רח' גרדון 19,ק-יובל13/03/2007
ירושליםתוכנית6575/ אשינוי יעוד שטח, ביצוע הרחבות בכל קומות הבניין ותוספת קומה.רח' יונה 13, גאולה.21/05/2007
ירושליםתוכנית9434קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים השונים. רח' שמואל תמיר 16, שכ' פסגת זאב.23/06/2008
ירושליםתוכנית3209/ אשינוי יעוד אז' ממגורים 3 לא' מגורים מיוחד, הרחבת יח"ד קיימות. חגי 23,כרם-אברהם
ירושליםתוכנית6781הוספת קומה וקומה חלקית ליצירת 1 יח"ד הוספת מעלית והרחבת יח"ד רח' הרן רחביה27/11/2007
ירושליםתוכנית9070תוספת בניה לשם הוספת יח"ד ותוספות בניה לשם הרחבה. רח' יוסף חכמי 38, שכ'בית וגן
ירושליםתוכנית9557שינוי יעוד אזור, קביעת בינוי להקמת בניין בן 6 קומות 24 יח"ד. אלקבץ 20, ג-שאול
ירושליםתוכנית9053שינוי יעוד אזור, קביעת בינוי ל 3 מגרשים, 9 יח"ד חדשות. ראס אל עמוד08/11/2006
ירושליםתוכנית8974תוס' בניה בכל קו' הבניין לשם תוס' מחסנים חדשים והרחבת יח"ד.מ'מ'משקלוב 18.הרנוף26/06/2008
ירושליםתוכנית9428קביעת בינוי לתוס' בניה ותוס' 2 קו' להרחבת מוסד קיים-אורה ושמחה,י'קארו8,ב-ישראל21/05/2007
ירושליםתוכנית9369קביעת בינוי לתוספת 2 קו' וגג רעפים. רח' חגיז משה 8, שכ' זכרון משה25/01/2006
ירושליםתוכנית9357תוספות בניה בקומה שניה לשם הרחבת יח"ד קיימות.רח' יוסף חכמי 3, שכ' בית וגן07/03/2010
ירושליםתוכנית9546שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לבניית בניין בן 4 קו' ומרתף ליצירת 8 יח"ד.ב-חנינה
ירושליםתוכנית9731שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה 10 יח"ד. רח' אליעזרוב 1, שכ' סנהדריה.23/05/2006
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 457שינוי יעוד אזור וקביעת קווי בנין חדשים לתוספת סה"כ 2 קומות. רח' השלום 42,מבשרת
ירושליםתוכנית7166/ בקביעת בינוי לחפירת קומת מרתף, יצירת חניה והרחבת 2 יח"ד. שאול המלך 24, סנהדריה
ירושליםתוכנית9372קביעת בינוי עבור תוס' קומה עליונה ובניה לשם הרחבת יח"ד. רח' בורכוב 6, ק'-יובל20/08/2006
ירושליםתוכנית10189שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לבניין בן 6 קומות- 12 יח"ד חדשות. שכ' בית חנינה
ירושליםתוכנית8967קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת ק+א' לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' התאנה 443, גילה
ירושליםתוכנית8874שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' בניה בכל הקו' להרחבת יח"ד.הר' צעיר 9,ק-משה20/08/2006
ירושליםתוכנית9031קביעת בינוי לתוס' בניה- חנויות ספרים וחדרי לימוד, הוספת 2 קו'. שמואל הנביא 42
ירושליםתוכנית6887/ אשינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לסגירת פטיו לשם הרחבת יח"ד. רח' הנמר 19, שכ' מנחת23/05/2006
ירושליםתוכנית10129קביעת בינוי לתוס' קומה ותוס' בניה בקומות השונות להרחבת יח"ד.בר-אילן 16,תל-ארזה20/08/2006
ירושליםתוכנית8315/ אקביעת הוראות בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. חכם שמעון אגסי 54,הר-נוף25/01/2006
ירושליםתוכנית5708/ בקביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' הקבלן 53, הר-נוף12/01/2006
ירושליםתוכנית9495/ אקביעת בינוי לסגירת מרפסות לשם הרחבת דיור. רח' לוי 12, שכ' גאולים25/01/2006
ירושליםתוכנית6220/ ג/ 1תוספות בניה בכל הקומות לשם הרחבת יח"ד קיימות. מעגלות הרב פרדס 416, נוה יעקב12/12/2005
ירושליםתוכנית8557קביעת בינוי לתוס' בניה לשם תוס' יח"ד 1 ופיצול יח"ד ל2. שוורצברד שלום 12. פ-זאב17/07/2006
ירושליםתוכנית10270שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון
ירושליםתוכנית5913/ אהתרת שימושים נוספים ל:משרדים ו/או מלונואות ו/ או מגורים.כ' הדווידקה-הנביאים 6708/08/2007
ירושליםבקשה ועדה מקומית0/ 0316/ 00הקמת בניין חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף. גבעת חנניה, אבו טור
ירושליםתוכנית4331/ אקביעת בינוי לתוספות בניה בכל קומות הביניין לשם הרחבת יח"ד. אליעזרי 5, בית וגן13/03/2007
ירושליםתוכנית9604הפיכת שטח שירות לעיקרי, הגבהת שטח גג לשם מגורים. רח' הררי רפול 26, פסגת-זאב19/06/2006
ירושליםבקשה ועדה מקומית0626.0/ 01מתן פטור לתקן חניה
ירושליםבקשה ועדה מקומית0382.1/ 03שינוי שלבי הביצוע - גילה