ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2005003 מתאריך 06/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6593שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת 6 יח"ד חדשות לבנין קיים - ג'בל מוכבר.20/12/2005
מטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 909שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים - עין נקובה
ירושליםתוכנית7984שינוי יעודי קרקע - הקמת מגרשי ספורט, מתקני נופש ובנייני מגורים-שכ' תלפיות מזרח05/04/2005
ירושליםתוכנית8861קביעת בינוי למבנה בן 4 קומות , תוספת 4 יח"ד שכ' מורשה רח' החומה השלישית
ירושליםתוכנית8552תוספת בניה -הרחבה והוספת קומה- רח' קדושת אהרון 1-3, שכ' קרית בעלז07/07/2005
ירושליםתוכנית9310תוספת קומות ליצירת 2 יח"ד חדשות על בנין קיים - שכ' בית חנינא.29/12/2005
ירושליםתוכנית6991שינוי יעודי הקרקע, הוספת יח"ד אחת והרחבת יח"ד קיימת.רח' מדרגות הביקור 2, ע.כרם
ירושליםתוכנית8855שינוי יעוד שטח, הוספת קומה לבניין קיים לשם תוספת כ 2 יח"ד חדשות. שכ' צור באהר.24/07/2005
ירושליםתוכנית9482הוספת קומה בבניין קיים ליצירת יח"ד 1, הקמת בניין חדש ליצירת 6 יח"ד. אל צוואנה.17/08/2005
ירושליםתוכנית7743תוספות בניה וקומות בבניין קיים ובניית בניין חדש לשם יצירת 7 יח"ד חדשות. ב.צפפה28/02/2008
ירושליםתוכנית9515הגדלת שטחי הבניה ,תוספת יח"ד, הרחבות דיור ובניית ביכ"נ.עלי הכהן 36, עזרת תורה.
ירושליםתוכנית9666קביעת בינוי עבור הרחבות דיור בחזיתות דרום ומערב בבנין קיים, מעלות דפנה 11925/07/2006
ירושליםתוכנית9678קביעת בינוי להרחבות יח"ד קיימות והוספת קו' להרחבת יח"ד.רח' טללים 22-23-24 רמות28/06/2007
ירושליםתוכנית3596/ אתוס' קו' עליונה לשם תוספ' חדרי פנימיה למוסד קיים. יש' פחד יצחק,הקבלן 42.הר נוף08/06/2005
ירושליםתוכנית9640קביעת יעוד שטח לאזור תעשיה,קביעת בינוי ל3 מבני תעשיה רב תכליתיים,א.ת. עטרות23/07/2007
ירושליםתוכנית9434קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים השונים. רח' שמואל תמיר 16, שכ' פסגת זאב.23/06/2008
ירושליםתוכנית9327קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שמעל. הקבלן 61, הר-נוף
ירושליםתוכנית9053שינוי יעוד אזור, קביעת בינוי ל 3 מגרשים, 9 יח"ד חדשות. ראס אל עמוד08/11/2006
ירושליםתוכנית9945ישיבת קמניץ, כנסת בית יצחק. הרחבות בניה בקומות השונות. רח' דוד חזן והבוכרים30/01/2007
ירושליםתוכנית8974תוס' בניה בכל קו' הבניין לשם תוס' מחסנים חדשים והרחבת יח"ד.מ'מ'משקלוב 18.הרנוף26/06/2008
ירושליםתוכנית9428קביעת בינוי לתוס' בניה ותוס' 2 קו' להרחבת מוסד קיים-אורה ושמחה,י'קארו8,ב-ישראל21/05/2007
ירושליםתוכנית9793שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי ל 3 מבנים ויצירת 10 יח"ד חדשות ב 3 קומות. שועפט23/05/2006
ירושליםתוכנית8809תוספת בניה באגף הדרומי ליצירת יח"ד חדשה, הוספת קומה מובלעת.רח' רש"י 49, מ-ברוך07/02/2007
ירושליםתוכנית9060תוספות בניה בקומות השונות לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' אהרון בראנד 9, הר נוף08/11/2005
ירושליםתוכנית9771תוספות בניה לשם הרחבת חנויות ויח"ד קיימות ותוספת יח"ד -רח' יצחק שדה - שכ' גונן
ירושליםתוכנית9766שינוי יעוד קביעת הוראות בניה הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין - שכ' בית חנינה
ירושליםתוכנית9589שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות בניה למוסד - רח' בית ישראל 19 - שכ' בית ישראל
ירושליםתוכנית10124שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לבניית מחסנים וחדר גז והרחבת יח"ד. יונה 31,כ-אברהם16/02/2006
ירושליםתוכנית9372קביעת בינוי עבור תוס' קומה עליונה ובניה לשם הרחבת יח"ד. רח' בורכוב 6, ק'-יובל20/08/2006
ירושליםתוכנית8967קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת ק+א' לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' התאנה 443, גילה
ירושליםתוכנית6933/ אשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' קומה ליצירת 4 יח"ד. שכ' בית צפפה10/03/2008
ירושליםתוכנית9506קביעת בינוי להריסת מבנה ובניית חדש בן 3 קו' ליצירת 3 יח"ד. עמרם גאון 32,ג-שאול25/09/2006
ירושליםתוכנית6141/ אקביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד והפיכת מחסנים לשטח עיקרי.הראובני 2,ג-שאו22/05/2008
ירושליםתוכנית10129קביעת בינוי לתוס' קומה ותוס' בניה בקומות השונות להרחבת יח"ד.בר-אילן 16,תל-ארזה20/08/2006
ירושליםתוכנית9348שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות.נקדימון 5, גונן19/03/2006
ירושליםתוכנית9693שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' 2 קומות,2 יח"ד רח' יואל 7 , שכ' גאולה29/12/2005
ירושליםתוכנית7572שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' 2 קומות ליצירת 5 יח"ד. שעפט08/06/2006
ירושליםתוכנית10270שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון
ירושליםתוכנית5913/ אהתרת שימושים נוספים ל:משרדים ו/או מלונואות ו/ או מגורים.כ' הדווידקה-הנביאים 6708/08/2007
ירושליםתוכנית8625קביעת בינוי לתוס' בניה ליצירת יח"ד חדשה בקומת מרתף.רח' מדבר סיני 8, גבעת המבתר27/02/2006
ירושליםתוכנית7826שינוי יעוד אזור, הפיכת שטח שירות ליח"ד והוספת קומה. רח' אל חגאג בן יוסף, שעפט
ירושליםתוכנית10146תוספת שימוש של בית כנסת, הגדלת שטחי בניה רח' אריה דולצין פינת אל סלבדור09/08/2006
ירושליםתוכנית10970שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד, הפיכת מחסן לשטח עיקרי והגדלתו, גונן20/12/2005