ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2005005 מתאריך 22/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6593שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת 6 יח"ד חדשות לבנין קיים - ג'בל מוכבר.20/12/2005
ירושליםתוכנית5820שינוי יעוד ותוספת קומה לשם תוספת 2 יח"ד חדשות - שכ' שועפט07/07/2005
ירושליםתוכנית6388/ אשינוי שימוש של חניה מקורה למחסן - שד' משה דיין 160 - פסגת זאב17/08/2005
ירושליםתוכנית90582 בניני מגורים בני 6 קומות מעל חניה ומחסנים - "תל אל פול" - בית חנינא.23/06/2005
ירושליםתוכנית8072/ אתוספת בניה בחלל גג הרעפים וסגירת מרפסות להרחבות - רח' אביטל 9 - תלפיות.07/07/2005
ירושליםתוכנית9155הקמת בניני מגורים חדשים מעל מחסנים עבור 18 יח"ד - שכ' ג'בל מוכבר.23/06/2005
ירושליםתוכנית4279/ בהרחבת יח"ד ע"י הוספת קומה. רח עזה 26 י-ם.
ירושליםתוכנית8327הוספת מקומות חנייה, הוספת קומות ויח"ד חדשות. רח' אהליאב 39.41.39 שכ' רוממה31/08/2005
ירושליםתוכנית8702הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה להרחבה והוספת יח"ד חדשה. רח' בן ציון גול,הבוכרים28/06/2007
ירושליםתוכנית9034תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד מתחתיהן במבנה הצפוני והדרומי.חכמי לובלין 38 ,ב.ישראל23/06/2005
ירושליםתוכנית9090איחוד/ חלוקה, שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד, הוספת 3 יח"ד חדשות. שכ' אבו טור13/05/2007
ירושליםתוכנית8885שינוי יעוד לצורך הקמת בנין חדש למגורים - ראס אל עמוד.
ירושליםתוכנית9250הרחבת יח"ד קיימות והוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת.ליד רח' רבינו גרשום, הבוכרים.
ירושליםתוכנית4854שינוי יעוד שטח לאזור מגורים 2, הקמת בניין בן 4 קומות. רח' רבינוביץ, ש' ק-יובל.21/01/2010
ירושליםתוכנית9226הקמת בניין חדש תוך שימור חזיתות קיימות - רח' הבוכרים 20 - שכ' הבוכרים.12/12/2007
ירושליםתוכנית9312סגירת מרפסות והוספת קומה להרחבת יח"ד קיימות. רח' ישראל בן זאב 13,15,17. רמות.28/09/2006
ירושליםתוכנית9373הרחבת בית מדרש והוספת קומה למגורים, עמותת "קול ברמה". רח' בר אילן 32,34.24/10/2007
ירושליםתוכנית7212שינוי יעוד שטח לאזור מגורים 2, הרחבת יח"ד בקומה העליונה. רח' הצפירה 6.ע-רפאים
ירושליםתוכנית9515הגדלת שטחי הבניה ,תוספת יח"ד, הרחבות דיור ובניית ביכ"נ.עלי הכהן 36, עזרת תורה.
ירושליםתוכנית9666קביעת בינוי עבור הרחבות דיור בחזיתות דרום ומערב בבנין קיים, מעלות דפנה 11925/07/2006
ירושליםתוכנית8096/ אקביעת בינוי להקמת בניין חדש בן 2 קומות לשם יצירת 4 יח"ד חדשות. שכ' שועפט.28/06/2007
ירושליםתוכנית8793שינוי יעוד אזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים 4. רח' ציון לאון 17, פסגת זאב מזרח
ירושליםתוכנית9402שינוי יעוד אזור לאזור מגורים מיוחד, הרחבת יח"ד. רח' נבון 23, שכ' מקור ברוך23/06/2005
ירושליםתוכנית8261קביעת בינוי לתוספת בניה במפלס 11.20+ להרחבות יח"ד קיימת.רחמילוביץ' 40,פ-זאב מז28/09/2006
ירושליםתוכנית9751קביעת בינוי לתוספות בניה, הוספת קומה מובלעת בגג. רח' אבן שמואל 20, שכ' רמות23/06/2005
ירושליםתוכנית9723תוספת קומה לבנין מגורים , יצירת יח"ד חדשה , בית צפפה06/07/2009
ירושליםתוכנית9025שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לבנין חדש בן 3 קומות מעל קומת חניה , בית חנינה06/07/2009
ירושליםתוכנית8809תוספת בניה באגף הדרומי ליצירת יח"ד חדשה, הוספת קומה מובלעת.רח' רש"י 49, מ-ברוך07/02/2007
ירושליםתוכנית9570שינוי יעוד שטח משטח לאזור מגורים2 לשטח למוסד , רח' פרבשטיין 30 , קרית משה
ירושליםתוכנית9745שינוי יעוד ממסחר למגורים,הוספת 2 קומות ,הרחבת יח"ד ,רח' עונג שבת ,מאה שערים10/07/2008
ירושליםתוכנית9523קביעת בינוי לתוס' בניה, הוספת קומה להרחבת יח"ד.רח' תג'ר שלמה ומשה 14.פ-זאב מז'28/09/2006
ירושליםתוכנית8198/ אקביעת בינוי לבנין חדש ,מבנה מאפיה לשימור, 19 יח"ד חדשות ,רח' זוננפלד מאה שערים14/06/2007
ירושליםתוכנית6633/ אקביעת בינוי לחפירה במפלס 9.00- לשם תוספת 2 יח"ד חדשות. רח' אהרון ברנד 8,הר נוף25/01/2006
ירושליםתוכנית9850קביעת בינוי להרחבת חצר אנגלית, הרחבת מבואה והרחבת יח"ד קיימת. רח' רקם 5, מלחה23/06/2005
ירושליםתוכנית10169שינוי יעוד אזור קביעת בינוי לתוספת קומות להרחבת יח"ד ותוספת 2 יח"ד ב.צפפה06/07/2009
ירושליםתוכנית10077שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוספת 3 קומות לשם תוספת 4 יח"ד.רש"י 30,כרם-אברהם23/10/2006
ירושליםתוכנית8315/ אקביעת הוראות בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. חכם שמעון אגסי 54,הר-נוף25/01/2006
ירושליםתוכנית10270שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון
ירושליםתוכנית9536קביעת בינוי לתוס' בניה ב2 בניינים לשם הרחבת יח"ד קיימות.רחמילביץ 160.162 פ-זאב29/03/2007
ירושליםתוכנית9758קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' יוסף חכימי 20, שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית10177חלוקת חלל כפול לשתי קומות תוספת % בניה בתוך מעטפת הבניה,לאה פורת 21 , ג. משואה12/05/2009
ירושליםתוכנית6784/ אקביעת בינוי לתוספות בניה והגדלת שטחי הבניה - שכ' נוה יעקב רח' פניגל 310/04/2006
ירושליםתוכנית6250קביעת בינוי לתוספת קומה וגג רעפים הגדלת מס' קומות מ- 3 ל-4 - שכ' כרם אברהם
ירושליםתוכנית9192שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' בניה להרחבת 2 יח"ד קיימות.אליעזרוב4,תל-ארזה
ירושליםתוכנית9521שינוי יעוד משטח לבנין ציבורי לשטח משולב למסחר ומוסד, תוספת אגף וקומות.רח' הלל24/12/2006
ירושליםתוכנית3813/ דשינוי בינוי, קוי בנין ותוספת שטחי בניה, בניית חניון ועליו חצר משחקים שכ' רוממה21/07/2008
ירושליםתוכנית7322/ אשינוי יעוד שטח ציבורי למסחר, ביטול מיקום למבנה אשפה ולמדרגות רח' יוחנן בן זכאי12/01/2006
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 474שינוי יעוד חלקה מבניית חד משפחתי לדו משפחתי, מבשרת ציון רח' צבר
ירושליםתוכנית10970שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד, הפיכת מחסן לשטח עיקרי והגדלתו, גונן20/12/2005
ירושליםתוכנית6174/ גשינוי ס' 9(ב) לתכנית 6174/ב ע"י תוספת שימוש למסחר , הר חוצבים12/12/2007
ירושליםתוכנית8707/ בשינוי יעוד ממגורים מיוחד ומשטח לדרך קיימת לשטח למוסד, בקעה, דרך בית לחם