ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - צוות מקצועי מלווה לתכנית מערכת הסעת המונים

מס' 11 מתאריך 15/08/2005