ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים

מס' 2006009 מתאריך 01/08/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בית שמשתוכניתבש/ 65/ דקביעת זכויות למגרש למסחר למסעדה - רח' יגאל אלון - אזו"ת צפון.28/09/2006
ירושליםתוכנית4796/ אשינוי יעוד ממוסד לאזור מגורים,קביעת הוראות בינוי ל-111 יח"ד רח' חי טייב,הר נוף
ירושליםתוכנית10087שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה להרחבת יח"ד קיימות.יוסי בן יועזר 39,גונ30/11/2006
ירושליםתוכנית10092קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, נווה יעקב, רחוב זוין31/12/2006
ירושליםתוכנית6513/ אבינוי במדרונות הדרומיים של נוה יעקב במרחב שבין האזורים המבונים ליער מיר21/01/2010
ירושליםתוכנית9713הקמת שכונת מגורים ובניני ציבור , בית חנינה , 303 יח"ד , שכונת אשקרייה05/01/2012
בית שמשתוכניתבש/ 90/ ידהרחבת דיור לשכונת מגורים - עתירת משפחות מרובות ילדים, שכ' הרב ניסים, בית שמש21/09/2006
ירושליםתוכנית11219/ אשינוי ממגורים 1 למגורים מיוחד, הרחבת יח"ד, שכונת בית וגן, רח' עוזיאל 3423/10/2006
ירושליםתוכנית6961/ אשינוי יעוד משטח פרטי למוסד ולדרך שד' ש"י עגנון ומעלה זאב , שכ' סן סימון21/07/2011
ירושליםתוכנית4920/ בהארכת מועד תוקף התכנית כפי שנקבעו בסעיף 24 בתכנית 4920/ א, רמת דניה13/03/2007
ירושליםתוכנית9142/ אהסדרת אתר ארכיאולוגי "כנסית הקתיסמה" והקמת פונקציות לשירות המבקרים באתר .09/02/2012
תוכניתתמא/ 3/ 78תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 78 - שינוי מערך הדרכים במחוז חיפה26/04/2007
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 5תמא חלקית לתחנת כח במפעל נשר-רמלה18/12/2006
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
תוכניתתמא/ 23/ 19מסילת כרמיאל קרית שמונה10/03/2008
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת גז טבעי - חיבור לתחנת הכח "גזר"18/12/2006
תוכניתתמא/ 23/ 21התוויית מסילת ברזל מאזור מחלף יאסיף עד לגבול הלבנון בצמוד לכביש 626/04/2007
תוכניתתמא/ 3/ 11/ דתכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי16/08/2007