ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2006015 מתאריך 05/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8411תוספת שתי יח"ד חדשות על בנין קיים - רח' מודיעין 12 - שכ' מקור ברוך.30/01/2007
ירושליםתוכנית8147תוספות לשם הרחבות, יח"ד חדשה והשלמת קומת מרתף לחנויות ומחסנים -רח' אבינדב 20.22/05/2008
ירושליםתוכנית7352/ אבנין חדש למגורים בן 5 קומות - רח' שמואל הנביא .
ירושליםתוכנית6806שינוי יעוד אזור מגורים 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד,הוספת יח"ד חדשה. שכ' ב.חנינה
ירושליםתוכנית6446קביעת בינוי להקמת בניין בן 2 קומות לשם יצירת 3 יח"ד חדשות. שכ' אבו טור.13/03/2007
ירושליםתוכנית9812קביעת בינוי ל3 בניינים חדש' בני 5 קו' ליצירת 18 יח"ד. שכ' אום טובא, צור באהר13/05/2007
ירושליםתוכנית9971שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניית 2 בניינים חדשים למגורים - שכונת ראס אל עמוד13/03/2007
ירושליםתוכנית8806שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי לבנין בן 6 קומ' ליצירת 108 יח"ד מקור חיים26/06/2008
ירושליםתוכנית9089תוספות בניה והרחבת יח"ד - שכונת עין כרם07/02/2007
ירושליםתוכנית9080שינוי יעוד שטח מאזור 5 ל- 3 תוספת 2 יח"ד בית צפפא17/06/2009
ירושליםתוכנית10972שינוי יעוד ממגורים 3 למגורים מיוחד, סנהדריה, שאול המלך 2703/06/2009
ירושליםתוכנית11120הקמת בנין חדש למגורים ,שינוי ממגורים 5 למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד ,בית חנינה02/04/2008
מטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 771/ בהגדלת זכויות הבניה במגרש, תוספת 55 מ"ר , צור הדסה, הר כתרון, רח' הכרכום
ירושליםתוכנית10083יצירת 1 יח"ד חדשה,תוספת 2 קומות הרחבת 2 קומות קרקע ,הרחבת דירה קיימת בית צפפה12/10/2008
ירושליםתוכנית7106/ אתוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד, שינוי ממגורים 2 מיוחד למגורים מיוחד, הר נוף29/03/2007
ירושליםתוכנית11327שינוי יעוד ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, שעפט, דרך ראמללה26/02/2007
ירושליםתוכנית11155סגירת מרפסות מאושרות והפיכתן לשטחים עיקריים, בית הכרם, רחוב דגניה 15
ירושליםתוכנית9313שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד בית חנינה , אל אשקריה25/08/2009
ירושליםתוכנית11560תוספת בניה למבנה קיים לשם תוספת 4 יח"ד חדשות , שועפט07/10/2010
ירושליםתוכנית6210/ אבינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד, הר נוף, האדמור מרוזין 1913/03/2007
ירושליםתוכנית11544שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד, הרחבה+יח"ד חדשה, בית חנינה, כליל אסכאיני03/06/2009
ירושליםתוכנית11543שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים 2,תוספת 3 יח"ד שכ' שעפט מזרח מדרך רמאללה17/06/2009
ירושליםבקשה ועדה מקומית04.0532.0תוספת 2 קומות לבנין חד קומתי, 2 יח"ד, מאה שערים
ירושליםבקשה ועדה מקומית05.0102.0תוספת בניה - 2 קומות וגג רעפים, 4 יח"ד, מאה שערים