ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית

מס' 2006016 מתאריך 24/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7461מתחם לתכנון מפורט לאיחוד וחלוקה מחדש - בית חנינה13/03/2007
ירושליםתוכנית8816תוספת בניה לשם הרחבת דיור - רח' שלמה בן יוסף 19-25 תלפיות מזרח24/01/2007
ירושליםתוכנית7606מתחם לאיחוד וחלוקה - שכ' שועפט.23/07/2007
ירושליםתוכנית9052בנין בן 4 קומות למגורים - שכ' בית חנינא.30/01/2007
ירושליםתוכנית3920/ אהוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות, פיצול קוטג'ים ליח"ד חדשות.קדיש לוז 24,ר' שרת
ירושליםתוכנית9044שינוי יעוד אזור, תוספת: בניה להרחבת יח"ד, קומה, גשר כניסה. רח' גרדון 19,ק-יובל13/03/2007
ירושליםתוכנית9610תחנת רכבת וחניון, מלחה, רח' יצחק מודעי, ציר נחל רפאים, צומת הואלאג'ה.11/07/2012
ירושליםתוכנית9872תוספות בניה בקומה מעל הגג הקיים והשלמת קירוי מעל הכניסה. רח' המ"ג 18,שכ' רוממה
ירושליםתוכנית9945ישיבת קמניץ, כנסת בית יצחק. הרחבות בניה בקומות השונות. רח' דוד חזן והבוכרים30/01/2007
ירושליםתוכנית6750שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להשלמת קומה ובניית חדשה לשם הוספת 3 יח"ד. שועפט14/06/2007
ירושליםתוכנית10116שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לשני בניני מגורים חדשים עבור 40 יח"ד , רוממה05/02/2008
ירושליםתוכנית10076תוספת של קומה אחת על בנין קיים והכשרת בניה קיימת - שועפט22/03/2007
ירושליםתוכנית7422/ בקביעת בינוי להרחבת חניה מקורה ותוספו בניה להרחבת יח"ד קיימות.קונדר 3, נ'-שמעון30/01/2007
ירושליםתוכנית10972שינוי יעוד ממגורים 3 למגורים מיוחד, סנהדריה, שאול המלך 2703/06/2009
ירושליםתוכנית11120הקמת בנין חדש למגורים ,שינוי ממגורים 5 למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד ,בית חנינה02/04/2008
ירושליםתוכנית10083יצירת 1 יח"ד חדשה,תוספת 2 קומות הרחבת 2 קומות קרקע ,הרחבת דירה קיימת בית צפפה12/10/2008
ירושליםתוכנית11297שינוי יעוד ממגורים 5 למגורים 5 מיוחד, תוספת 3 יח"ד, בית צפפה21/01/2010
ירושליםתוכנית9313שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, תוספת 3 יח"ד בית חנינה , אל אשקריה25/08/2009
ירושליםתוכנית9231תוספות בנייה לשם הרחבות יח"ד, שכונת תלפיות דרך חברון מס' 12018/08/2008
ירושליםתוכנית11560תוספת בניה למבנה קיים לשם תוספת 4 יח"ד חדשות , שועפט07/10/2010
מטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 777/ טשינוי בתוואי דרך קיימת בתחום השטח למלאכה , שטח מושב אורה18/08/2008
ירושליםתוכנית11544שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים מיוחד, הרחבה+יח"ד חדשה, בית חנינה, כליל אסכאיני03/06/2009
ירושליםתוכנית11543שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים 2,תוספת 3 יח"ד שכ' שעפט מזרח מדרך רמאללה17/06/2009
ירושליםתוכנית10840תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, פסגת זאב, שוורצבורד 2512/12/2006
ירושליםתוכנית11538תוספות בניה בכל המפלסים לשם הרחבת יח"ד קיימות, בית וגן, עוזיאל 6602/04/2008
ירושליםתוכנית11807שימור בנין שיועד להריסה ותוספת של 2 קומות על גביו, רח' הנביאים פינת מונבז
ירושליםבקשה ועדה מקומית04.0532.0תוספת 2 קומות לבנין חד קומתי, 2 יח"ד, מאה שערים
ירושליםבקשה ועדה מקומית05.0102.0תוספת בניה - 2 קומות וגג רעפים, 4 יח"ד, מאה שערים